Jobbshop har upphört. Vi tar istället nya initiativ för att lösa kompetensförsörjningen och effektivisera rekryteringen - Se mer på www.karriarvastmanland.se